Spoločnosť MiniTec Slovakia s.r.o. vznikla ako spoločný podnik nemeckej firmy MiniTec Maschinenbau GmbH & Co KG a spoločnosti Elvin spol. s r.o. . MiniTec Slovakia s.r.o. ponúka tím zamestnancov pre riešenie komplexných aplikácií na kľúč z rôznch oblastí priemyslu – od konzultácií a plánovania projektu cez realizáciu konštrukčných a montážnych prác v MiniTec SK až po montáž u zákazníka vrátane školenia obsluhy a pozáručného servisu. 

Pracovníci technického a obchodného oddelenia Vám radi priblížia výhody profilového systému MiniTec a zodpovedia konkrétne dotazy pri konštruovaní zariadení pri zohľadnení hľadiska ekonomickej návratnosti. S ich pomocou môžete v prípade potreby pri náročných aplikáciach využiť dlhoročné skúsenosti partnerskej firmy MiniTec Maschinenbau GmbH.