Náš systém hliníkových profilov a naše lineárne vodiace lišty sú doplnkové systémy, ktoré je možné použiť v mnohých moderných konštrukciách. Naši technici neustále vyvíjajú a testujú ďalšie komponenty pre oba segmenty.

Na základe nášho osvedčeného profilového systému spolupracujú naši skúsení inžinieri s našimi zákazníkmi na vypracovaní komplexných výrobných riešení s inteligentným tokom materiálov, moderným riadením výroby, ergonomickými pracovnými stanicami, spoľahlivým zabezpečením kvality, automatizovanými procesmi a hodnotením bezpečnosti. Všetky potrebné kompetencie, od strojárstva po elektrický dizajn, výrobu rozvádzačov, programovanie, inštaláciu na mieste a uvedenie do prevádzky vrátane diaľkovej údržby, sú k dispozícii interne. Naši zákazníci ťažia z našich rozsiahlych skúseností získaných z mnohých riešení pre širokú škálu priemyselných odvetví a problémov.

Kategórie produktov v našej ponuke:
PROFILOVÝ SYSTÉM
LINEÁRNY SYSTÉM
SYSTÉMY PRACOVÍSK
TECHNOLÓGIA DOPRAVY
OCHRANNÉ SYSTÉMY
OCEĽOVÉ HRIADELE