Perfektné riešenie bez rozhraní

Perfektné riešenie bez rozhraní

Náš systém hliníkových profilov a naše lineárne vodiace lišty sú doplnkové systémy, ktoré je možné použiť v mnohých moderných konštrukciách. Naši technici neustále vyvíjajú a testujú ďalšie komponenty pre oba segmenty.

Na základe nášho osvedčeného profilového systému spolupracujú naši skúsení inžinieri s našimi zákazníkmi na vypracovaní komplexných výrobných riešení s inteligentným tokom materiálov, moderným riadením výroby, ergonomickými pracovnými stanicami, spoľahlivým zabezpečením kvality, automatizovanými procesmi a hodnotením bezpečnosti. Všetky potrebné kompetencie, od strojárstva po elektrický dizajn, výrobu rozvádzačov, programovanie, inštaláciu na mieste a uvedenie do prevádzky vrátane diaľkovej údržby, sú k dispozícii interne. Naši zákazníci ťažia z našich rozsiahlych skúseností získaných z mnohých riešení pre širokú škálu priemyselných odvetví a problémov.

Kategórie produktov v našej ponuke:
PROFILOVÝ SYSTÉM
LINEÁRNY SYSTÉM
SYSTÉMY PRACOVÍSK
TECHNOLÓGIA DOPRAVY
OCHRANNÉ SYSTÉMY
OCEĽOVÉ HRIADELE

Sme na trhu od roku 1986

Sme na trhu od roku 1986

MiniTec DE bol založený v roku 1986 a v súčasnosti je globálne uznávaným dodávateľom s komplexnými službami. Zamestnáva viac ako 160 pracovníkov v 5 výrobných závodoch spolu so 60 partnerskými a servisnými strediskami po celom svete. Manažment kvality bol certifikovaný podľa DIN EN ISO 9001 v roku 1996. V roku 2000 získal certifikát DIN ISO 14001 aj náš systém manažérstva životného prostredia. 

Elvin, spol. s r.o.
Pôsobí na slovenskom i európskom trhu od roku 1994 v oblasti výroby navíjaných dielov.

Vznik: MniniTec Slovakia s.r.o.

Vznik: MniniTec Slovakia s.r.o.

Spoločnosť MiniTec Slovakia s.r.o. vznikla ako spoločný podnik nemeckej firmy MiniTec Maschinenbau GmbH & Co KG a spoločnosti Elvin spol. s r.o. . MiniTec Slovakia s.r.o. ponúka tím zamestnancov pre riešenie komplexných aplikácií na kľúč z rôznch oblastí priemyslu – od konzultácií a plánovania projektu cez realizáciu konštrukčných a montážnych prác v MiniTec SK až po montáž u zákazníka vrátane školenia obsluhy a pozáručného servisu. 

Pracovníci technického a obchodného oddelenia Vám radi priblížia výhody profilového systému MiniTec a zodpovedia konkrétne dotazy pri konštruovaní zariadení pri zohľadnení hľadiska ekonomickej návratnosti. S ich pomocou môžete v prípade potreby pri náročných aplikáciach využiť dlhoročné skúsenosti partnerskej firmy MiniTec Maschinenbau GmbH.